Politíca de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la obligació prevista a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l’informem del següent:

1.-Informació  Bàsica

Responsable del tractament

GINJAUME, SL

C/ Frederic Mistral, 9

17600 – Figueres (Girona)

CIF

B-17548231

Finalitats principals del tractament

-Oferir-li informació dels nostres productes.

-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de compravenda.

Destinataris principals

-GINJAUME, SL

Drets 

-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats  pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No previstes

Delegat de protecció de Dades

-No procedeix

 

2.-Ampliació  informació bàsica del Responsable del Tractament

GINJAUME, SL és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 1196, foli 203, fulla GI-21097, i està domiciliada a FIGUERES, c/ Frederic Mistral, núm. 9, codi postal 17600.

Per qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.o bé trucant al telèfon 972.50.41.55.

Per tal de conèixer el cost de la trucada des d’uns Red fixa/mòbil ha de consultar amb el seu operador.

 

3.- Categories de dades  que  tractem

GINJAUME, SL únicament tracta les dades següents:

 

3.1.-Dades identificatives: nom i cognoms, direcció de correu electrònic.

3.2.-Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: Direcció IP.

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?

GINJAUME, SL tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica i/o manual per a les  següents finalitats:

-Oferir-li informació dels nostres productes.

-Atendre consultes.

 

5.-Bases legitimadores  pel tractament de les seves dades

Per a la remissió d’informació dels nostres productes, la base legitimadora és el tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part.

 

6.-Destinatari de les dades

GINJAUME, SL

 

7.-Termini de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment pel seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

 

8.-Drets que l’assisteixen

Per l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

 

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

GINJAUME, SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

·         Funcions i obligacions de personal

·         Registre d’esdeveniments

·         Gestió de suports i documents

·         Control d’Accés

·         Identificació i autenticació

·         Copia de seguretat i recuperació

No obstant, en altres casos, GINJAUME, SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

 

10.-Canvis a la política de privacitat

GINJAUME, SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Última actualització: 20 de setembre de 2018

© 2018 GINJAUME, SL  Tots els drets reservats

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓ  RELATIVA A L’ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza “cookies” pròpies i de tercers per a millorar la funcionalitat del lloc i afavorir la navegació per aquest. A continuació, es detalla la informació relativa a les mateixes, en el termes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, i posteriors modificacions, en concret, la prevista pel Real Decret Llei 13/2012, de 30 de març.

Què són les cookies?

Les cookies constitueixen una eina utilitzada pels serveis web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Es tracta d’un identificador únic, en forma de fitxer de text, que alguns servidors remeten al dispositiu de l’usuari, que permet gravar l’actualització de l’usuari per la pàgina web, permetent d’aquesta manera millorar la qualitat en el servei, i la seguretat del lloc web. Les cookies tenen una data de caducitat, que pot oscil·lar des d’un mínim equiparable a la durada de la sessió,  fins a una data futura i determinada a partir de la qual deixaran de ser operatives.

Per què són importants?

La seva importància prové de diversos motius, que a continuació es resumeixen de manera enunciativa i no exhaustiva:

·         Permeten agilitzar el funcionament de la pàgina.

·         Milloren l’adaptabilitat de la pàgina web a les preferències de l’usuari, per exemple, emmagatzemar el seu idioma.

·         Afavoreixen l’ús més eficient de la publicitat.

Tipus de cookies utilitzades

A continuació es detallen les cookies de les quals, la instal·lació a l’equip de l’usuari, suposa la navegació per aquesta pàgina web.

Aquest lloc web (https://www.embotitsginjaume.com)  utilitza els següents tipus de cookies:

1.    Cookies pròpies (d’inici de sessió, de personalització, tècniques o funcionals): Són aquelles que faciliten la navegació i proporcionen els serveis sol·licitats pels usuaris del lloc web. Recullen les seves dades tècniques i els criteris bàsics i concrets de l’accés. No són permanents, tot i que ocasionalment poden mantenir-se per a recordar les seves preferències.

2.    Cookies de complements de Xarxes Socials: Són aquelles cookies utilitzades per tercers per a gestionar l’intercanvi a les xarxes socials. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir contingut de GINJAUME, SL

3.    Cookies de publicitat:La seva finalitat és la de mostrar anuncis en altres ubicacions d’Internet i per a poder oferir els anuncis més adequats als interessos dels usuaris. Utilitzem cookies pròpies i de tercers.

Què  puc fer en relació a les cookies?

Les cookies instal·lades en el seu equip es poden permetre, bloquejar o eliminar mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. És possible que alguna d’aquestes actualitzacions comporti la impossibilitat d’algun/s dels serveis disponibles que ofereix la pàgina web.

Si desitja contactar amb nosaltres respecte a la nostra política de cookies, poden enviar un mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avis Legal

Benvingut a la pàgina web de GINJAUME, SL, ubicada sota la URL https://www.embotitsginjaume.com(en endavant la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura per tal de realitzar-ne un ús correcte, doncs tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats en front al seu titular.

A través d’aquesta pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació necessària, relativa als serveis i solucions de GINJAUME, SLrelacionats amb la seva activitat empresarial.

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa queGINJAUME, SLés la propietària de la pàgina web.

La informació i els continguts que es recullen en aquesta són propietat deGINJAUME, SL.La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí, queda totalment prohibida.

GINJAUME, SL és una empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1196, Foli 206, Fulla GI-21097, i domiciliada al c/ Frederic Mistral, núm. 9, de 17600 – FIGUERES (GIRONA).

 

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Pàgina web


L’accés a la pàgina web és lliure.

Com a usuari de la pàgina web ha de realitzar un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de GINJAUME, SL

Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció (inclusive la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com que intervinguin o provoquin alteracions en el correu electrònic, reservant-se GINJAUME, SLel dret a excloure de l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas,GINJAUME, SLes reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva pàgina web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés de la mateixa.

En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de trànsit baix, sense perjudici de la facultat discrecional de GINJAUME, SLper a dur-les a terme en qualsevol moment.

3. Enllaços


En el supòsit que a la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Intenet,GINJAUME, SLno exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts.

En cap cas, GINJAUME, SLassumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió, o participació amb les entitats connectades.

4. Propietat industrial i intel·lectual


Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc) són titularitat de GINJAUME, SLi han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació,  distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

GINJAUME, SLfa expressa reserva en front als usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

A continuació li oferim el quadre-resum de la nostra política de privacitat, però pot ampliar aquesta informació, en el següent link

Responsable del tractament

GINJAUME, SL

C/ Frederic Mistral, 9

17600 – Figueres (Girona)

CIF

B-17548231

Finalitats principals del tractament

-Oferir-li informació dels nostres productes.

-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament

-Execució del contracte de compravenda.  

Destinataris principals

-GINJAUME, SL

Drets 

-accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-revocació del consentiment prestat.

Procedència

-Facilitats  pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades

-No previstes

Delegat de protecció de Dades

-No procedeix

 

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes, i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a l’efecte d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant sol·licitud a GINJAUME, SLper escrit dirigint-se a la direcció de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant copia del seu DNI o passaport.

 

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetrà, amb renuncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de FIGUERES.

© 2018 GINJAUME, SL Tots els drets reservats

 

 

 

 

 

 

Subcategories

Subcategories

La botiga

Embotits Ginjaume

c/ Frederic Mistral, 9

17600 Figueres

+34.972.50.41.55

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La nostra web utilitza cookies per a facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si segueixes navegant per la nostra web, entenem que acceptes l’ús de les nostres cookies. Pots veure la nostra política de privacitat Política de privacitat.

Accepto les cookies d'aqueta web